Školní výuka

 

PRO ŽÁKY 1. - 5. TŘÍD ZŠ

 

Školní výuka je zaměřena na 2 obory:

  • Český jazyk a literatura
  • Zeměpis a dějepis českých zemí - české reálie (4. - 9. ročník)
 

Termíny výuky českých reálií I. + II.

 

1. 10. 2017        12:00 – 14:00 české reálie I., 14:00 – 16:00 české reálie II.

19. 11. 2017      12:00 – 14:00 české reálie I., 14:00 – 16:00 české reálie II.

10. 12. 2017      12:00 – 14:00 české reálie I., 14:00 – 16:00 české reálie II.

28. 1. 2018        12:00 – 14:00 české reálie I., 14:00 – 16:00 české reálie II.

11. 3. 2018        12:00 – 14:00 české reálie I., 14:00 – 16:00 české reálie II.

20. 5. 2018        12:00 – 14:00 české reálie I., 14:00 – 16:00 české reálie II.

10. 6. 2018        12:00 – 14:00 české reálie I., 14:00 – 16:00 české reálie II.

24. 6. 2018        Závěrečné předávání osvědčení 

 

Školní rok 2017 - 2018 v datech

Školní řád

Rozpis výuky