Předškolní výuka

Pravidelná výuka probíhá každou sobotu v čase od 8:30 do 12:00hod. Skupiny jsou rozděleny následovně:

Baby club – rodiče s dětmi od 18 do 30 měsíců včetně.

Broučci - rodiče s dětmi od 2, 5 do 3, 5 let včetně.

Všeználci – děti od 3, 5 – 5 let. Tento cyklus je dvouletý.

Předškoláci – děti a žáci od 5 – 7 let včetně. Tento cyklus je dvouletý.

Příhláška do ČŠBH Brusel 2019/2020 - Registrace na školní rok 2019/2020

Kalendář výuky a prázdnin v roce 2019/2020

Přehled výuky v roce 2019/2020

Školní řád

Desatero předškoláka

 

 

Baby klub pro nejmenší děti od 18 měsíců do 30 měsíců 

Psychomotorický rozvoj, smyslová výchova, hudební aktivity pro nejmenší.

 

Broučci od 2,5 - 3,5 roků

Jazykové, pohybové a výtvarné aktivity.

 

Všeználkové 3,5 - 5 roků

Český jazyk všemi smysly

 

Předškoláci 5 - 7 let

Učíme se číst genetickou metodou a myslet kriticky. Hrajeme divadlo, zpíváme a bavíme se hezky česky!

 

Desatero předškoláka

Materiál, který byl vypracován na základě originálního dokumentu MŠMT ČR a přizpůsoben podmínkám ČŠBH. Nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do České školy bez hranic. Jsou zde zachyceny výchovné a znalostní předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí dosáhnout všech parametrů, ale může se k nim přiblížit. 

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá jejich spolupráce. Desatero předškoláka si můžete stáhnout zde.